13 са офертите за ремонт на пътя Звездел – Голяма чинка – Токачка

Икономика

 

Пътят е ремонтиран основно преди 20 години и състоянието му е незадоволително

В участъка има активни три свлачища и едно срутище, които следва да бъдат укрепени

Отворени са ценовите предложения в обществената поръчка за изработване на технически проект за основния ремонт на 16,6 км от път III-5902 Звездел – Голяма чинка – Токачка в област Кърджали. Трасето осигурява връзка на населените места в общините Момчилград и Крумовград с общинските центрове., съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

13 са отворените оферти. Те са на:

 • „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД – 196 680,00 лв. без ДДС;
 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД – 314 001,00 лв. без ДДС;
 • „ВТС – КОНСУЛТИНГ“ ЕООД – 253 860,60 лв. без ДДС;
 • „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД – 210 000,00 лв. без ДДС;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД – 322 002,00 лв. без ДДС;
 • „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД – 300 024,00 лв. без ДДС;
 • „РУТЕКС“ ООД – 324 999,60 лв. без ДДС;
 • „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД – 320 028,00 лв. без ДДС;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД – 318 960,00 лв. без ДДС;
 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД – 283 038,00 лв. без ДДС;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД – 156 000,00 лв. без ДДС;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД – 258 000,00 лв. без ДДС;
 • „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД – 216 000,00 лв. без ДДС.

 

Пътят е ремонтиран основно преди 20 години и състоянието му е незадоволително. В участъка има активни три свлачища и едно срутище, които следва да бъдат укрепени.

Срокът за изготвяне на проекта за ремонт е 60 календарни дни. Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности, както и за строителен надзор.