Съдилищата в Кърджали и Стара Загора обмениха опит и добри практики

На 28 октомври 2022 г. по покана на Районен съд – Кърджали, в гр. Кърджали, Съдебната палата, се състоя работно посещение от Районен съд – Стара Загора. Магистратите и съдебните служители от съда в Кърджали,  в качеството си на домакини, посрещнаха своите колеги от Районен съд – Стара Загора. Целта на работното посещение е обмяна на опит, споделяне и обсъждане на добри практики между двата съда.

Здравка Запрянова – Председател на Районен съд – Кърджали и Милена Колева – Председател на Районен съд – Стара Загора откриха събитието с встъпителни думи, като ръководителката на старозагорския районен съд подари на домакините каменна пластика от м. Аязмото – Стара Загора – изображение на барс, кърмещ рожбата си.

Здравка Запрянова и Милена Колева си пожелаха да бъдат  изградени мостове между двата съда и това работно посещение да бъде началото на едно ползотворно двустранно сътрудничество между магистрати и служители.