Минерални бани получава 1 621 447 лв. за ремонт на път Караманци – Габрово

Икономика

Кметът на община Минерални бани г-н Мюмюн Искендер и главния счетоводител Недялка Ангелова подписаха в Министерството на регионалното развитие и благоустройството споразумение за предоставяне на финансови средства в размер на 1 621 447 лева, с които ще се рехабилитира обект „Път HKV1125/ III/506 Караманци – Винево – с. Габрово община Черноочене.