Проведе се обществено обсъждане на изпълнението на бюджета на община Кърджали за 2021 година

Икономика

Общото изпълнение на бюджетните приходи за 2021 година спрямо плана е 97,7%, което е близо до планираното, а разходната част на бюджета е 92,2% изпълнение към плана. При начален план на бюджета в размер на 75 700 000 лв., към 31 декември 2021 година са отразени служебни актуализации за още 18 089 827 лева.  В резултат на тези нанесени корекции уточненият план на Бюджета към края на годината е 93 789 827 лв. Това стана ясно от проведеното обществено обсъждане на изпълнението на план-сметката за 2021 година. Отчетът бе представен от председателя на Общинския съвет Юсеин Ахмед.

В общественото обсъждане участваха кметът на община Кърджали д-р инж. Хасан Азис, заместниците му инж. Катя Митовска, Тунджай Шюкрю, секретарят на общината Себахатин Риза, общински съветници, граждани.

Стана ясно, че сред направените корекции на план-сметката за 2021 година са субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградският транспорт и транспорта в планински и други райони, компенсации за транспорт на деца и ученици, средства за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители, средства за функция ”Образование” /по национални програми, за безплатни учебници, оптимизация на вътрешната структура , стипендии, за уязвими групи, корекция в натурални показатели, средства за функция”Култура и спорт”, средства за присъдени издръжки и пътни на правоимащи болни и др.

Бюджетът за изпълнението на бюджет 21 на община Кърджали е одобрен от Сметната палата без сериозни забележки, подчерта Юсеин Ахмед.

Коментар на изпълнението на бюджета на община Кърджали за 2021 година направи кметът д-р инж. Хасан Азис.

„Независимо от всички кризи, които са на дневен реда, не само за община Кърджали, а за всички общини, трябва да подчертая, че община Кърджали изпълнява всички свои функции, като се опитваме да разширяваме и да поемаме други отговорности, свързани с необходимостта от различни видове услуги. Тук искам да подчертая услугите свързани с подобряване на инфраструктурата, с различни социални услуги, които са важни от гледна точка на подпомагането на най-слабите звена в обществото – подпомагаме над 5000 наши съграждании с различни дейности”, коментира кметът.

По думите му общината изпълнява ангажиментите, свързани с подпомагане на образованието – детските градини, училищата, социални домове. Продължава да работи за увеличаване на броя на осветителните тела, които са допълнителни разход за общината.” Ако ние миналата година сме плащали за електроенергия, включително и за осветление, око 180-200 хиляди лева, сега плащаме над 300 хиляди”, подчерта градоначалникът.  И продължи с примерите:

„Ако детските градини са безплатни за родителите, то общината поема значителна част от разходите там. Забележете – държавата финансира, а общините субсидират или дотират тази дейност.”

По време на общественото обсъждане на изпълнението на Бюджет 2021 от присъстващите в залата на бизнес инкубатора повдигнаха въпроса с лошото качество на сметосъбирането. Кметът д-р инж. Хасан Азис не отрече, че в един период от време е имало криза в този сектор.

Той изтъкна две причини, поради която се е породила. „Едната бе свързана с пожара на депото, а другата с процесите на вътрешна реорганизация и напуснали хора във фирмата за сметосъбиране. „Към настоящия момент нещата са спокойни. Дали са добри или задоволителни, това вече е друг въпрос. Ние трябва да направим така, че да подобрим качеството на сметосъбирането. Въпросът с чистотата обаче касае всички нас. Това не е въпрос само на фирмата на кмета или на председателя на Общинския съвет. Не трябва да е валиден принципа „За нас важното е боклукът да е извън моя дом. От там нататък проблемът не е мой”, коментира кметът.