НСИ: 1 179.1 хил. лв. са приходите от нощувки в кърджалийски хотели през август

Икономика

През август 2022 г. в област Кърджали са функционирали 76 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 158, а на леглата – 2 327. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 20.6%, а на леглата в тях – с 11.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2022 г. е 19 898 и намалява с 6.6% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 16.2%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 37.1%.

През август 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 42.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 27.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 57.2 и 72.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 29.3% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 15.6%, Гърция – 11.4%, Германия – 8.6% и Сърбия – 6.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2022 г. в област Кърджали са

11 476 и се увеличават с 6.8% в сравнение със същия месец на 2021 година. От всички пренощували лица 91.7% са българи, като по-голямата част от тях (68.1%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 951, като 55.0% от тях също са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2022 г. е 28.1%, докато през август 2021 е била 32.9%.

Приходите от нощувки през август 2022 г. възлизат на 1 179.1 хил. лв., или с 10.6% повече в сравнение с август 2021 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 16.6%, докато от чужди граждани има намаление – с 36.0%.