Книгата „Разбойничеството в Източните Родопи (1918 – 1941г.) бе представена в Кърджали

Култура

Книга, посветена на разбойничеството в Източните Родопи и организираната престъпност между двете световни войни като социално зло, бе представена в Кърджали. Изданието, дело на Вълчо Златилов е второ – допълнено, след като първото с тираж от 300 броя е изчерпано.

Книгата „Разбойничеството в Източните Родопи (1918 – 1941г.)“ се позовава на необнародвани документи от Държавен архив – Кърджали. Интересни документи за проявата на разбойническите банди и борбата на местните власти авторът на книгата открива във фондовете на околийските управления, окръжната прокуратура, областния и околийските съдилища, отделни общински съвети.

Проучването на Златилов показва как организираната полицейска престъпна група от Ивайловград е може би първата в историята на страната. Тя е действала съвместно с бивш полицай и от цялото околийско управление от около двайсетина човека 10 са подведени под отговорност. За разкриване на разбойническата банда съдейства нелегалната вътрешно тракийска революционна организация, помогнала на властите за разкриването и на други престъпници. Разкритата група е осъдена от окръжния съд в Кърджали, а присъдата е произнесена в центъра на Ивайловград. За прочитането й пристига лично Андрей Ляпчев, тогавашен министър-председател.

Според проучванията на Златилов престъпността в Източните Родопи между 1918 г. и 1941 г. се дължи на малкия брой служители на реда – 237 за осем общини. За периода от над 20 години, авторът е събрал информация за над 25 разбойнически банди. Интересен факт е, че разбойничеството в региона е преминало пределите на страната и изселници от България са извършвали престъпна дейност на територията на съседните Турция и Гърция.

В борбата с разбойничеството в Източните Родопи в описания период освен действащата вътрешно-тракийска революционна организация роля изиграва приетият през декември 1922 г. Закон за изтребление на разбойниците, чрез който се създава и система от мерки, а резултатите не закъсняват.

„В хода на изследването сме се опитали да намерим отговор на широк кръг въпроси, свързани с причините за появата на разбойничеството като явление и факторите, които го благоприятстват и още много други. Всичко в книгата е подредено тематико-хронологично“, каза още Вълчо Златилов.

 

Източник: БТА