„БСП за България“: Обещано-изпълненено само за 7 месеца

Политика

За децата и младите хора:
✔ Осигурихме безплатни детски градини и ясли
✔ Увеличихме размера на майчинството през втората година от 650 лв. на 710 лв.
✔ Увеличихме детските надбавки
✔ Дадохме 300 лв. еднократна помощ за първокласници и осмокласници
✔ Постигнахме 600 лв. необлагаем минимум за първо дете, 1200 лв. за второ

За икономиката:
✔ Станахме първи по ръст на промишленото производство в Европа
✔ Постигнахме четвърто място по растеж на БВП в ЕС
✔ Компенсирахме фирмите за цените на тока
✔ Изплатихме 95 млн. лв. за запазване заетостта на 78 000 работници в почти 4 000 фирми
✔ Изплатихме близо 2 млрд. лв., за да се запази работата на над 300 000 българи

За работещите:
✔ Увеличихме минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв.
✔ Увеличихме ваучерите за храна от 80 лв. на 200 лв. на месец

За земеделците:
✔ Изплатихме 317 млн. лв. в секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“
✔ Изплатихме 400 млн. лв. за развитие на селските райони и над 30 млн. лв. за морско дело и рибарство
✔ Изплатихме 814 млн. лв. директни плащания

За пенсионерите:
✔ Средно увеличихме пенсиите: от декември 2021 г. с 12.8%, от юли 2022 г. с 26%
✔ Увеличихме минималната пенсия от 370 лв. на 467 лв.
✔ Повишихме средния размер на пенсиите и той достигна 669 лв.
✔ Увеличихме размера на социалната пенсия за старост от 170 лв. на 247 лв.
✔ Постигнахме 45% ръст на социалните пенсии за инвалидност
✔ Повишихме с 45% добавките за ветераните от войните и за чужда помощ

За уязвимите групи:
✔ Замразихме цените на тока
✔ Изплатихме на над 260 хиляди домакинства целева помощ за отопление през зимния сезон 2021/2022
✔ Увеличихме месечната финансова подкрепа за хората с увреждания
✔ Повишихме средствата за предоставяне на лична помощ с 223.5 млн. лв.
✔ Увеличихме парите за подкрепа на хората с увреждания с над 280 млн. лв.
✔ Повишихме минималното дневно обезщетение за безработица от 12 лв. на 18 лв.
✔ Повишихме максималното дневно обезщетение за безработица от 74.29 лв. на 85.71 лв.

ОБЕЩАВАМЕ ДА РАБОТИМ

За децата и младите хора ще се борим за:
✔ Безплатни учебници за всички от 1 до 12 клас
✔ Безплатни лекарства за деца до 14-годишна възраст
✔ Нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години
✔ Еднократна помощ при раждане: първо дете – 500 лв., второ – 1000 лв., трето – 1500 лв., всяко следващо – 200 лв.
✔ Увеличаване размера на еднократната помощ за майки-студентки от 2880 лв. на 6500 лв.
✔ Еднократна помощ от 350 лв. за всички деца от I до IV клас в началото на всяка учебна година
✔ Всички процедури за хора с репродуктивни проблеми напълно безплатно

За икономиката предлагаме:
✔ Продължаваме компенсациите на фирмите за цените на тока
✔ Програма за компенсации за цената на газта
✔ Осигуряване на евтини и гарантирани доставки на газ, включително от „Газпром“
✔ Освобождаване от данък за стартиращи компании

За работещите ще осигурим:
✔ Увеличаване на минималната работна заплата на 850 лв.
✔Необлагаем минимум в размера на прага на бедност като първа стъпка към прогресивно подоходно облагане

За земеделците ще работим за:
✔ Подкрепа на зеленчукопроизводство, овощарство, биоземеделие и животновъдство
✔ Възстановяване на „Напоителни системи“
✔ Изграждане на държавни земеделски борси, намаляване веригата на прекупвачите

За пенсионерите гарантираме:
✔ Преизчисляване на пенсиите
✔ От 1 октомври средната пенсия става 722 лв., таванът на пенсиите се повишава и ще достигне 3 400 лв.
✔ Увеличение на добавката от Учителския пенсионен фонд от 0.33% до 0.5% от размера на пенсията
✔ Увеличаване „вдовишките добавки“ на 30% или повече

За уязвимите групи ще се погрижим за:
✔ Замразяване цените на газта, водата и парното
✔ Намаляване на 9% на ДДС върху медицинските изделия и лекарствата

За културните дейци планираме:
✔ 1% от БВП за бюджета за култура
✔ Равнопоставеност при държавното финансиране

За регионите предлагаме:
✔ Да създадем Национален фонд за сближаване между регионите, насочен към изостаналите региони
✔ Приоритет върху Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление !