Съветниците от ПП ГЕРБ внесоха в ОбС предложение против разширяването на Синята зона

Общество

Съветниците от ПП ГЕРБ внесоха в ОбС на Кърджали предложения за промяна в Наредбата, регламентираща функционирането на т.нар. Синя зона. Те са формулирани на базата на становищата и възраженията на гражданите, направени по време на публичната Обществена дискусия, инициирана от групата на ГЕРБ на 7 септември. Присъстващите на дискусията се обявиха срещу разширяването на Синята зона и присъединяването на  най-натоварените централни булеварди и задблоковите пространства.  Постъпи предложение за въвеждане на преференциална абонаментна такса за работещите в обхвата на платеното паркиране и промяна на часовете, в които действа синята зона. Като най-сериозни недостатъци на движението в Кърджали бяха посочени липсата на буферни паркинги, лошата пътна инфраструктура  и нередовният градски транспорт. Пакетът предложения на съветниците от ГЕРБ е в услуга на населението и цели облекчаване на трафика. Поправките в Наредбата са входирани в ОбС заедно с протокола от Обществената дискусия, за да бъдат обсъдени и гласувани на сесия.