Камарата на строителите в Кърджали отбелязва 30-годишен юбилей, кметът връчи Почетен знак на Общината

Водещи, Общество

Камарата на строителите в Кърджали отбелязва 30-годишен юбилей от своето учредяване. На тържество в комплекс „Арпезос” кметът инж.д-р Хасан Азис връчи на нейния областен председател инж.Емил Младенов Почетен знак”Герб на Община Кърджали”-златен за цялостната дейност на организацията.

Областното представителство на Камарата на строителите в България включва в своя регистър 150 строителни фирми. То се ръководи от Областен съвет с областен председател инж.Емил Младенов. Има и тричленен контролен съвет.В този си вид структурата съществува от 15 години от създаването със закон на Камарата на строителите в България. Законопроектът е внесен в Народното събрание от депутат от Кърджали.Двама са били председателите на Камарата на строителите в Кърджали- инж.Емил Младенов и покойния Александър Елинов-Садък.

В словото си инж.Емил Младенов върна членовете на Камарата на строителите към създаването на организацията . Тя възниква преди 30 години като гражданско сдружение. Идеята дава месеци по рано бивш зам-министър. В Кърджали инициатори са десетина ентусиасти. Сред учредителите са Пантелей Сивков; Александър Елинов-Садък; Ерол Бехчет Касим; Атанас Кюпрюджиев, Валери Хаджийски. Първоначално броят на членуващите в камарата фирми е малък, но бързо се разраства и днес тя е една от най-влиятелните в страната.Тя влиза в състава на Камарата на строителите в България.По своята активност камарата в Кърджали се нарежда непосредствено до най-големите в страната, подчерта инж.Емил Младенов. Той посочи,че миналата година град като Кърджали, който е на 16 място в България по население е на 4 място по жилищно строителство.

Кърджали върви уверено напред.Дадохме и на най-малките фирми да се хвърлят в работа,отбеляза инж.Емил Младенов.Той посочи ,че в Кърджалийска област има висококвалифицирани строители. Те се специализират на Запад и връщайки се тук прилагат нови технологии.

Инж.Емил Младенов подчерта голямата роля на кмета на община Кърджали инж.д-р Хасан Азис за урбанизацията на града ,както и за решаването на проблемите на строителните фирми и му благодари от името на камарата.

Градоначалникът отправи приветствие към присъстващите.Той пожела камарата да пребъде за благото на Кърджали,да гради настоящето и бъдещето и да пази историята на града.Кметът посочи, че юбилеят е и време за равносметка. Той раздели развитието на Камарата на строителите на два етапа в зависимост от еврочленството на страната. Посочи,че има период преди влизането ни в Европейския съюз и такъв след него, който се отличава по развитие. Изградени са обекти с участие на местни фирми не само с регионално ,но и с национално и дори международно значение. Някои от тях са се превърнали в символи.

Кметът подчерта, че един от тези обекти е Водното огледало. То дава отражение на градоустройството. Решава и екологичен проблем. То е и предпоставка за изграждането на двата етапа на парк „Арпезос”, който е най-големия в страната в ново време. Постижение на местните фирми е и Пазара на производителите. Той е най-големия от своя тип в България.Подпомага производители и търговци и прекрачва границите на страната.Също местни фирми имат заслугата за Пречиствателната станция за отпадни води. Тя е сложно,но модерно техническо съоръжение.

Като важен обект с международно значение градоначалникът определи социализацията на скалния град на траките Перперикон. Използвани са пари по оперативни програми и национално финансиране. .Помага и Община Кърджали.Очакват се нови 9 млн.лв.

Като обект от изключително значение инж.д-р Хасан Азис определи отварянето на прохода Маказа и изграждането на модерен път към него. Той си спомни,че като зам.-областен управител е ръководил дейността по отчуждителните процедури.

На недобра комуникация с институциите градоначалникът отдаде забавянето на проекта за околовръстен път на Кърджали. Той посочи,че хора в бранша и управленците в града са в дълг на своите съграждани.

Кметът припомни в заключение,че в периода 2015-2017 г.общината ни е била в първата тройка от 265 общини в страната по реализация на проекти по Оперативни програми и благодари за доброто сътрудничество със строителите.

Кметът е длъжен да развива местния потенциал.От този принцип никога не съм се отказвал,подчерта градоначалникът.

За юбилея инж.Емил Младенов бе поздравен от председателя на Клуба на строителите –ветерани инж.Джевдет Адем и от председателя на Стопанска камара Альоша Синабов.Той получи като подарък от кмета картина с родопска архитектура.

 

Вашият коментар