Награда за преподавателя Димитър Димов от „Славейков“

Общество

Преподавателят по история и цивилизации  в СУ „Петко Рачов Славейков“ и ръководител на Школа по история „ИстОрика“ Димитър Димов получи специалната награда на председателя на Синдиката на българските учители в Деветия международен конкурс “Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2022г.”  на тема: „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности –  възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“.

Конкретната разработка, с която участва преподавателят по история от училището за шампиони, е „Реклама и история – (не)възможната връзка“,  в раздел „Добри практики“, проведени в реална среда;  категория – „Извънкласни дейности I-XII клас“.

Специалната грамота и сертификат ще красят стената на славата с постижения лично на Димитър Димов и на ръководената от него Школа „ИстОрика“ при СУ „Петко Рачов Славейков“.