ЦНСТ в Кърджали партнира със социални заведения у нас и в САЩ

Общество

Община Кърджали осигурява високо качество на живот на потребителите на социалните услуги на своята територия, посочиха от общинската администрация.

Два пъти в годината за седмица те имат възможността да почиват на море и два пъти на балнеолечение.

Скоро хората от Центъра се отправят към съседна Гърция на море, организирана и осигурена от общината с личната ангажираност на кмета. Д-р Азис насърчава социалното предприемачество и осигуряване на заетост на лицата с увреждания от центровете.

През есента предстои обмяна на опит със социално предприятие гр. Троян за обучение на служители и потребители.

Идеята е чрез изработка на различни изделия за бита да се стимулират потребителите, както и да се формират трудови умения. През октомври в центъра ще се срещнат с директор на социално заведение за лица с ментални увреждания от САЩ.