Сдружение за турска култура, изкуство и взаимодействие продължава проектните си дейности

Общество

Сдружение за турска култура, изкуство и взаимодействие, гр. Момчилград осъществи третата си работна среща по проект на тема „Youthfolklore.com”, програма Еразъм + , Ключова дейност 2, стратегически партньорства за обмен на добри практики с продължителност от две години.
Първата среща по проекта, в който партньори  са Полша, Румъния, Унгария и Гърция се проведе в България, гр. Момчилград, а втората в гр. Букурещ, Румъния.

По време на третата среща, която се проведе в гр. Краков, Полша заедно с оценката за напредъка  по проекта бяха отговорени на въпроси като как да управляваме добър проект, как да се обучаваме и  да бъдем добър участник, как можем да изразяваме чувствата си по – добре и  да се изслушваме без да задаваме въпроси. Какво е емпатия и симпатия и как можем да се справим с несъгласието бяха едни от темите, с които се запознаха групите по проекта. Проведе се и обучение за това как да работим с младите хора,  как да идентифицираме проблемите вътре в организацията и какви могат да бъдат решенията.

Съвместно с партньорските организации се проведоха семинари, посети се етнографския музей в града,  направи се проучване за легендите на Краков и междукултурни сравнения.
Основната цел на проекта е да даде възможност на организациите, работещи с млади хора в творческия сектор, да могат да бъдат подкрепяни, да повишат качеството на предлаганите дейности за младежите и да осигурят обучение за тях, като се създаде онлайн платформа за споделяне на добри практики, свързани с работата на организациите.