Кметът на Ардино инспектира ремонтът на медресето в Долно Прахово

Общество

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан посети медресето в село Долно Прахово, за да инспектира изпълнения ремонт по проект „Възстановяване, ремонт и реконструкция на култово религиозен храм – джамия с медресе в с. Долно Прахово“. Заедно с него беше и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям. Te бяха посрещнати от кмета на Долно Прахово Сали Ахмед, председателят на мюсюлманското настоятелство на медресето Кязим Мюмюн и имаминът на джамията в медресето Нуреттин Исмаил.

Ремонтът е обхванат цялостната покривна конструкция. Финансирането е по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино-Джебел“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“, одобрена по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г.

В знак на благодарност домакините подариха на кмета инж. Изет Шабан картина на вековното медресе. Кметът инж. Изет Шабан от своя страна изрази своята благодарност към домакините и пое ангажимент, че ще продължава да подпомага подобни инициативи, които са в интерес на жителите на община Ардино. Той дари за медресето специална картина с надпис „Всичко, което се случва, се случва по волята на Всевишния!“.

Джамийският комплекс в Долно Прахово е един от обектите, свързани с историята на религиите на територията на община Ардино и има историческа стойност.

Гюнер ШЮКРИ