НАП: Изтича срокът за плащане на данък доход от самоосигуряващи се и фирми

Икономика

Първи август е последният ден, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларация за второто тримесечие на 2022 г. , напомнят от НАП.

Последният ден от срока е 31-ви юли, но тъй като той е почивен ден налози ще могат да се заплатят и на 1-ви август. Защото той е първи работен ден след изтичането на срока през уикенда.

Тази дата  е и последният ден за внасяне на удържания данък към бюджета.  Най-бързо и лесно плащането се извършва чрез виртуален ПОС в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Физическите лица, които са получили доходи от наем, от друга стопанска дейност или от други източници, изплатени през второто тримесечие, също обявяват до 1 август пред НАП дължимите от тях авансови данъци.

В същия срок се декларират и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове.

Това важи още и за удържаните окончателни данъци върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).

Информация за декларирането и внасянето на данъците е достъпна в сайта на приходната агенция www.nap.bg. 

Също и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, според тарифата на съответния оператор.