Увеличават броя на децата в детските градини в община Кърджали

Водещи, Общество

Общинският съвет в Кърджали единодушно гласува да бъде завишен броят на децата в групите на детските градини в общината.

В Община Кърджали  са постъпили мотивирани докладни записка от директорите на  детските градини в града, относно определяне броя на децата в групите за учебната 2022/2023година, посочи пред местния парламент кметът на община Кърджали д-р инж. Хасан Азис. Мотивите им са следните: Процесът на адаптация и все още не изграден имунитет при малките деца води до чести отсъствия от детското заведение. Почти във всяка детска градина има по няколко деца в групите с хронични заболявания, които не посещават детската градина редовно, особено през зимните месеци, когато заболяванията на дихателната система се обострят и задълбочават. Освен това поради липсата на задължителен характер на посещенията , децата в яслена възраст , в първа и втора възрастова група често отсъстват и по семейните причини. Големият  брой подадени заявления за учебната 2022/2023г., проявеният интерес и желание от страна на родителите към услугата, която предлагат предучилищните заведения, поради тяхната трудова заетост, оставя много деца извън класиранията в детските градини. Детските градини разполагат с много добра материална осигуреност за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата, достатъчна площ и леглова база, гарантираща сигурността и безопасността им, изтъкват директорите на детски градини в общината. Завишеният брой списъчен състав на децата няма да се отрази върху качеството на възпитателно – образователния процес, тъй като предучилищния сектор разполага с достатъчен и добре квалифициран човешки ресурс, технически средства и дидактичен материал, се посочва в предложението на ръководителите на детски заведения.

Предложението за увеличаване на броя на децата в детските градини в община Кърджали бе прието с 36 гласа „за“.