4 училища и 3 детски градини в Ардинско стават средищни

Общество

Общинският съвет в Ардино прие отчета за изпълнение на бюджета на Община Ардино за 2021 година на редовно заседание, проведено в четвъртък. Съветниците одобриха и годишните финансови отчети за миналата година за изразходваните средства за капиталови разходи, изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг.Единодушно местните законотворци актуализираха и Списъка на средищните училища и детски градини на територията на общината. Четири са училищата за учебната 2022/2023 г., които отговарят на критериите за средищни – това са ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – Горно Прахово, ОУ „А.С. Макаренко“ – Боровица, ОУ „Хр. Смирненски“ – Бял извор и СУ „Васил Левски“ – град Ардино. За учебната 2022/2023 г. в Списъка със „защитените  училища“ от община Ардино общинските съветници предложиха да бъдат включени ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „А.С. Макаренко“.  В Списъка на средищните детски градини са включени ДГ „Брезичка“ (Ардино), ДГ „Дъга“ (Горно Прахово) и ДГ „Радост“ (Жълтуша). Общинските съветници възложиха на кмета на общината инж. Изет Шабан до 10 септември да внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за тяхното включване в списъка със „защитени училища“ за учебната 2022/2023 г.
И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни  помещения.

На юлското заседание на ОбС в Ардино клетва положи и нов общински съветник. Сали Емир заема мястото на Рукие Солак от ДПС, която е депозирала в Общинската избирателна комисия (ОИК) заявление за предсрочно прекратяване на правомощията й. Преди началото на заседанието, председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, връчи на Сали Емир удостоверение за избран общински съветник. Той му пожела успешна и ползотворна работа.Сали Емир положи тържествена клетва, че ще спазва Конституцията и законите на страната и във всичките си действия ще се ръководи от интересите на гражданите в община Ардино и ще работи за тяхното благоденствие. Сали Емир е роден на 28 октомври 1953 година в село Бял извор. Дългогодишен ветеринарен техник. Женен, има двама синове.

Гюнер ШЮКРИ