Димитровградчанин инвестира 94 стотинки и спечели 830 лева от община Кърджали

Водещи, Общество

Димитровградчанинът Паско Запрянов, известен още като страшилището за чиновниците, атакува пред съда наредба на Община Кърджали и спечели 830 лева. По искане на мъжът беше отменени текстове в чл. 64 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали. Като правно основание димитровградчанинът е приложил разписка, с която доказва, че е платил на община Кърджали такса в размер на 94 стотинкипо негово искане по Закона за достъп за обществена информация. Според Паско Запрянов и адвоката му текстът на наредбата е незаконосъобразен. Административният съд е уважил искането и е отменил спорния текст от наредбата. Община Кърджали е осъдена да заплати на Паско Зпрянов 830 лева деловодни разноски.
Димитровградчанинът се представя за правозащитник и борец с чиновническия произвол, но според общинари целта на подобни дела е да се спечелят лесни пари на гърба на данъкоплатците. Паско Запрянов е известен, че от години води дела срещу всички общини и по всякакви поводи като използва пропуски в гласуваните от общинските съвети наредби.