Награди за седмокланици в ОУ „Св Климент Охридски“, те пък подариха телескоп на любимото школо

Общество

В ОУ „Св Климент Охридски“ отбелязаха тържествено края на учебната година за седми клас.

Големият зелен двор бе празнично украсен и изпълнен с ученици и родители. Грамоти, награди и плакети получиха учениците. Класният ръководител на 7 клас, връчи „Оскари“ на всеки ученик, според заслугите му. За своята съпричастност към дейността на училището, грамоти получиха майки и баби.

Благодарност към целия персонал на училището изразиха седмокласниците и подариха телескоп на училището.