Интерактивна беседа на тема „Ученическото самоуправление в моето училище!“ в СУ „Васил Левски“- Крумовград

Общество

Със същността на ученическото самоуправление и възможностите, които то открива пред тях, се запознаха и четвъртокласниците на СУ „Васил Левски“. Запознаха се с това, какво представлява Ученическия съвет, как функционира, основната му цел и задачи.

Учениците организираха и избори за УС, изцяло в духа на ученическия парламентаризъм и демокрация. Тези избори са символ на приемственост, представителна демокрация и инициативност за развитие на ученическия и общоучилищния живот.

Ученическо самоуправление или ученически парламентаризъм са всички действия на учениците, свързани с организиране на събития в обществено-културния живот, най-често в училищата.

Вашият коментар