Молебен за здраве и берекет отслужиха в чернооченското село Дядовско

Общество

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман, председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер, представители на общинското ръководство и кметовете на съседните населени места уважиха молебена за здраве и берекет на връх „Казлар“ в чернооченското село Дядовско. Десетки мюсюлмани се събраха на един от най-дългогодишните молитви в района. Религиозният ритуал се провежда под вековни дъбове, където има гроб смятан, че е на знатен мюсюлманин.
Под ръководството на имама на централната джамия в Черноочене Шабан Мюслюм и местния духовен водач Ерджан Апдурахманов ходжи от района отслужиха молебена.
Религиозният ритуал започна с прочитане житието /Мевлида/ на ислямския пророк Мохамед и продължи с песнопения и аети от Корана. След това прочетоха и молитва за берекет.
В словото си кметът на Община Черноочене Айдън Осман наблегна на необходимостта от единството, заедност и добрите взаимоотношения в общността.
Организатор на проявата е местното джамийското настоятелство със съдействието на кметство Дядовско. Членовете изразиха сърдечните си благодарности на местно население и дарителите. На търга след събитието присъстващите наддаваха за различни предмети, дарени от местни жители. Събраните парични средства ще покрият разходите за тази година и ще подпомогнат организирането на молитвата за догодина
След молебена на участниците беше раздадена традиционната гозба пилаф.
Исмет ИСМАИЛ