Обмен на иновации в Ардино по Националната програма „Иновации в действие“

Общество

Иновативно Средно училище „Васил Левски“, гр. Ардино за поредна година е домакин на работна среща за споделяне на иновации и иновативни продукти по Национална програма “Иновации в действие” на Министерството на образованието и науката. Срещата се проведе от 09 до 12 юни, а участници бяха учители и ученици от ОУ „Васил Левски“ –  гр. Белене,  СУ “Иван Вазов” – гр. Мездра и ОУ “Георги Сава Раковски” – с. Голямо ново, обл. Търговище.

Мероприятието, което се проведе в залата на общинския музей бе уважено от г-н Наско Кючуков – зам.-кмет на община Ардино, г-н Бахар Реджебов –  началник на отдел “Образование, култура и спорт”,  г-н Кемал Алиев, секретар в община Ардино. На срещата присъстваше още  и г-н Веселин Тосков, ст. учител по информатика и информационни технологии в СУ “Васил Левски”, гр. Крумовград – училището, с което в предходните две години иновативно Средно училище „Васил Левски“, гр. Ардино бяха партньори по националната програма.

Работната среща бе открита от директора на СУ „Васил Левски“ – г-жа Аника Петрова, която благодари на гостите за възможността заедно да обменят идеи в областта на иновациите в образованието. На гостите бяха представени мотивите за внедряване на модела 1:1 в VІІІ а клас през текущата учебна година и педагогическите методи и похвати, които използват учителите при провеждане обучението на учениците,  както и идеите за разширяване на иновациите в училището през следващите години.

Програмата  включваше наблюдение на следните уроци по модела 1:1 –  бинарен урок по английски език и изобразително изкуство (VIII a клас), представяне на интердисциплинарен урок на тема “Игровизацията в обучението – метод за повишаване на мотивацията за учене” ( VIII a клас), бинарен урок по математика и информационни технологии – представяне на Google site на тема “ Е- математика” (VIII a клас) и иновативен урок по физика и астрономия в IX а клас на тема “Принципи на механиката – обобщение” и работа с текст “Нютон и неговата ябълка”. Учителите от Белене, Мездра и с. Горно ново бяха впечатлени от структурата на учебния процес, учебната програма, начина на разпределение по групи на учениците, а също и от желанието и силната мотивация за работа на учителите и учениците от иновативно СУ „Васил Левски“ –  Ардино.

Учениците показаха на гостите с какво задоволство изучават  различните учебни предмети с помощта на проектно базирано обучение и метода “обърната класна стая” в реална и електронна среда, развивайки необходимите за 21. век умения чрез виртуални пътешествия, изготвяне на проекти за решаване на реални проблеми и  забавни състезателни игри. Гостите имаха възможност да дискутират всички  представени уроци с преподавателите, а също така да изразят и своите впечатления.

Началникът на отдел “Образование, култура и спорт”, г-н Бахар Реджебов поздрави гостите и присъстващите на мероприятието. “През последните години моделът 1:1 се налага в българското образование като изключително успешен метод за обучение. Той улеснява учебния процес както за учителите, така и за учениците, мотивирайки ги да развият пълния си потенциал. Учителите вече не дават само знания, а се превръщат и в ментори. Задачата на преподавателите е да учат децата да бъдат знаещи, можещи и умеещи. Това е бъдещето! Аз – като началник на отдел “Образование, култура и спорт” и като родител на ученичка, обучаваща се по модела 1:1 в  иновативно Средно училище “Васил Левски” – гр. Ардино мога да кажа, че съм изключително впечатлен от атмосферата в училището, от раздвижеността на уроците и от успешното прилагане на редица иновативни практики”, заяви г-н Бахар Реджебов.

Програмата за деня завърши с неформална работна среща между преподавателите с цел обмяна на опит, добри иновативни практики и дискусия на тема „Обърната класна стая и проектно базирано обучение – инструменти за повишаване на мотивацията за учене“. През следващите дни бяха предвидени различни занимателни дейности като посещения на Златоград и Дяволския мост. На Дяволския мост гостите имаха за задача   да преведат на съвременен български книжовен език текст, написан на родопски диалект. В Златоград пък посетиха различните занаятчийски работилници и музеите.