Стартира набирането на приемни семейства в област Кърджали

Общество

Областният екип по приемна грижа с обхват общините Ардино, Кърджали, Крумовград и Момчилград започна прием на кандидати за приемни семейства в рамките на Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. В него са заложени осем нови приемни семейства. За Община Кърджали две приемни семейства във възрастова група от 0 до 3 г., здрави и две приемни семейства за възрастова група от 0 до 10 г., за деца със специални нужди. За Община Ардино едно приемно семейство във възрастова група от 0 до 3 г., здраво или с леки увреждания. За Община Крумовград  две приемни семейства във възрастова група от 0 до 7 г., здрави. За Община Момчилград едно приемно семейство във възрастова група от 0 до 7 г., с увреждане.

Проект „Приеми ме 2015“ има за цел да създава и реализира устойчив модел за развитие на грижа за деца в семейна среда. „Приемната грижа“ е форма на алтернативна грижа, която дава възможност на много деца в риск да бъдат отглеждани и възпитавани в семейство.

Към момента в Област Кърджали има 22 приемни семейства в 16 семейства има настанени 17 деца.

За повече информация и контакти, можете да се свържете с Областен екип по приемна грижа със седалище: ул. „Чинар“ №4 (в сградата на Защитеното жилище), телефон за информация: 0886 12 05 47, както и на адрес: гр. Кърджали , бул. „България“ №74, ет.3, ст. 320, /в сградата на социално подпомагане/ служебен телефон: 0361/ 2 27 15 или

e-mail: priemimekj@abv.bg.

Гюнер ШЮКРИ