НСИ: 475.7 хил. лв. са приходите от нощувки в хотелите в Кърджаилйско през април 2022 година

Икономика

През април 2022 г. в област Кърджали са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 842, а на леглата – 1 672.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2022 г. е 9 826. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 7 360, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 2 466.

През април 2022 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 76.9% от общия брой нощувки на български граждани и 61.1% – от чужди граждани, докато в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 23.1 и 38.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 74.9%, следвани от Гърция – 6.8%, Обединеното кралство – 3.2% и Италия – 2.4%. Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2022 г. в област Кърджали са 5 309. От всички пренощували лица 86.9% са българи, като по-голямата част от тях (70.0%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 696, като 41.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2022 г. е 19.6%. В местата за настаняване с 3 звезди е 21.7%, а в тези с 1 и 2 звезди – 19.0%.

Приходите от нощувки през април 2022 г. възлизат на 475.7 хил. лв., като от български граждани са 411.9 хил. лв., а от чужди граждани – 63.8 хил. лева.