Ученици от ЦСОП „Д-р П. Берон“ в партньорство с Асоциация ЛУЧЕ, Италия осъществиха мобилност по програма „Еразъм+“

Общество

В  периода от  14.05.2022 г. до 28.05.2022 г. се осъществи мобилност на  10 ученици със специални образователни потребности от ЦСОП „Д-р П. Берон“ по програма „Еразъм+“. Проведе се учебна практика на тема „Цветарство и озеленяване – професия и бъдеще за ученици със СОП” в партньорство с Асоциация ЛУЧЕ, Италия.

Пътуването по програма „Еразъм+“ на ученици със СОП с ръководители Е. Митрева-директор и старши учител инж. Д. Момчилова е иновация в реализирането на проекти по програмата, а за ЦСОП „Д-р П. Берон“ това е втора реализирана мобилност след 2017 г.

Участието в проекта даде възможност на учениците със СОП да се включат в различни дейности, свързани с професионалната им подготовка, да опознаят околностите и специфичната растителност около езерото Лаго Маджоре,  да рисуват, да спортуват, да участват в сплотяващи игри, да учат италиански думи, да установят приятелства.

На учениците бяха връчени сертификати за участие в учебната практика. Тези сертификати са доказателство за придобити умения за работа в реална работна среда във фирми за озеленяване и цветарство и пригодност за трудова заетост.