Ученици от СУ „Йордан Йовков“ финалисти на Национална университетска конференция

Общество

Единадесетокласници от профил „Предприемачески“, с ръководител Галина Попова, заеха призови места на VI-та Национална екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ 2022 на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, катедра „Екология и опазване на околната среда”. Младите предприемачи участваха с презентации и проектни разработки в различни тематични направления. Академичното жури оцени високо предложените екологични решения.
Второ място, сертификат за участие, предметна награда и ваучер за морски круиз завоюва Стефания Йорданова в направление „Синя икономика“, с разработката си за пречистване на Водното огледало на гр. Кърджали.
С награда „Екологичен принос“ и грамота за участие е отличена Илайда Айта, която участва с презентация на тема: „Преработка на биологичните отпадъци на фирма“, гр. Кърджали“, в направление „Управление на отпадъците“.
В направление „Екотуризъм и екологично въздействие на туризма“ награда спечели Нефизе Бейсим, с разработката си „Осигуряване на поддържаща инфраструктура на екорайон с. Лисиците“.
Мюге Юмерова впечатли журито с презентацията си на тема: „Отстраняване на плаващите сметища по големите водни басейни в регион Кърджали – язовир Кърджали и язовир Студен Кладенец“, в направление „Пречистване на води“.
Учениците са приети за редовни студенти в специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Екологичен мениджмънт“ – по избор. За оригиналност на идеите, самостоятелно мислене, лична ангажираност, добър стил и устойчиви екологични решения отличените разработки ще бъдат публикувани в специализирано академично издание.