Екоинспекцията в Хасково проверява сигнали за мъртва риба в язовир „Студен Кладенец“

Общество

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково проверява няколко сигнала за мъртва риба в язовир „Студен Кладенец“, съобщиха от екоинспекцията.

Първият е получен на 20 май. Сезирана е  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив. По нейни данни умрялата риба е установена най-вече в ръкава, в който се влива река Перперешка. В близост до потока нагоре по течението му няма предприятия, които изпускат промишлени отпадъчни води в реката. В реката постъпват само непречистени битови отпадъчни води, както вероятно и отпадъчни води от малки животновъдни обекти в село Перперек и други населени места.

На 23 май в екоинспекцията е получен втори сигнал за открита мъртва риба – този път в района около жп моста към Средна Арда – Кърджали. Експерти от РИОСВ – Хасково направиха проверка на място съвместно с Регионалната лаборатория и бяха взети проби от заустването на градската пречиствателна станция на Кърджали и от заустването на пречистените води от производствено предприятие. Днес също има сигнал за мъртви риби в „Студен Кладенец“ на „зеления телефон“.

След анализ на резултатите от лабораторните изследвания РИОСВ-Хасково ще може да се насочи към източник на замърсяване на водите на изкуственото езеро и причината за измирането на рибата, уточняват от екоинспекцията.