Секретарят на община Момчилград стана член на Управителния съвет на НАСОРБ

Водещи, Общество

Секретарят на Община Момчилград Зихни Дурмуш бе избран за член на Управителния съвет на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България/НАСО РБ/. Това се случи на 31-ото Общо събрание на асоциацията, което се проведе в Стара Загора. По време на събитието беше представен доклад за дейностите, извършени през изминалата 2021 година, както и бяха приети нови членове на сдружението.
Националната асоциация на секретарите на общини в Република България е учредена на 31 октомври 1997 г. в съответствие с принципите на Конституцията на Република България, ЗЛС и ЗМСМА. Асоциацията е организация с идеална цел и функционира на принципа на доброволността на своите членове. Към момента в нея членуват 178 местни администрации.
 Арда нюз