За вас работодатели

Водещи, Икономика

Дирекция “Бюро по труда”- Кърджали уведомява работодателите от общините Кърджали и Черноочене, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през май 2022 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

  • осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) 5 671 лв.;

 Програми за обучение и заетост:

  • Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – свободни средства – 5 651 лв.;
  • Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – свободни средства – 10 572 лв.;

 

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ – свободни средства – 4 839 лв.

 Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Кърджали, както и на тел. 0361/66562

 Арда нюз