Д-р инж. Хасан Азис: Нужна е методика за индексиране на договорите

Водещи, Икономика

Нужна е спешна методика за индексиране на договорите. Планът за възстановяване и устойчивост вече е актуален и е време за този форум, който провеждаме. Това заяви кметът на община Кърджали д-р инж. Хасан Азис на форума „Инвестиционните проекти. Планът за възстановяване и устойчивост“.
„Местната власт има няколко въпроса, които винаги сме повдигали на нашите срещи на Сдружението на общините.
На първо място, въпрос, който повдигаме с голяма загриженост, е по отношение на индексацията на цените в строителството.
В момента местните власти са в невъзможност за изпълнение на своите строителни програми заради завишените цени“, подчерта кърджалийският кмет. Според него има много проекти, от които строителите се отказват.
„Нужна е спешна методика за индексиране на договорите, които се изпълняват. Много от тях са свързани с договори по оперативните програми. Тези проекти и цени са отпреди 2-3 и повече години. За да бъдем в рамките на закона тази методика трябва да се промени, за да не спираме инвестиционния процес“, каза още д-р инж. Хасан Азис.
На второ място кърджалийският кмет посочи, че е необходима спешна актуализация на Закона за обществените поръчки.
„Ако се направи индексация на цените, ние ще сме пред хипотезата да подпишем споразумения към подписаните договори, което трябва да стане със спешна намеса на народните представители. Този въпрос е поставен и пред изпълнителната власт. За нас е от особена важност е Общинският фонд за инвестиции. Вече сме на фаза реално стартиране“, посочи д-р инж. Хасан Азис. На форума той обърна внимание, че 265-те български общини нямат равни възможности за подготовката на инвестиционните си проекти и е наложително по-малките общини да бъдат подпомогнати.
„Това изисква значителен ресурс, който нямам как малките да генерират от собствени приходи. Ако искаме да сме ефективни, правителството да помисли за подпомагане нa малките общини. Този въпрос сме повдигали пред всички правителства пред годините. Използвали сме оперативните програми за техническа помощ. Но по-малките общини са споделяли за това, че се отказват да участват поради невъзможност да подготвят адекватни инвестиционни проекти. Имаме големи възможности по четирите стълба на ПВУ, нужно е сътрудничество между местната власт и бизнеса, за да наваксаме изгубеното време. Ако ПВУ беше приет преди година и половина, сега в нашите общини и в икономиката можехме да се възползваме от 13-те процента авансови плащания, поне 1,3 млрд. можеха да влязат в общините. Така че трябва да наваксаме“, каза д-р инж. Хасан Азис.