ДГ „Максим Горки“ спечели проект в кампанията „Чиста околна среда-2022“

Икономика

Детска градина „Максим Горки“ е с одобрен проект по НК „Чиста околна среда 2022“.  Целта на проекта под надслов „Една земя, един дом, едно бъдеще“ и на стойност 7077 лева е свързана със създаване на здравословна и екологично чиста среда чрез оформяне на двора на детската градина в еко –градина „Земята и ние” и на екокът „Аз и природата” в сградата на заведението. „Ранната детска възраст е периодът на формиране на основите на бъдещата личност. Това е най-подходящият момент, от който трябва да започне системна и целенасочена работа за създаване на грижовно отношение към природата, към нейната красота и неповторимост. Затова екологичното образование на децата от най-ранна възраст трябва да присъства във всеки момент от педагогическото възпитание. Децата от ранна възраст трябва да бъдат мотивирани да ценят природата и да работят за нейното опазване. Изграждането на екологична култура при децата от предучилищна възраст е част от цялостната образователно-възпитателна работа в детската градина. От особена важност е да се изгради у децата правилно отношение към всичко живо, така че пред тях постепенно да се разкрива мястото на човека в природата. Оформянето на ценностна система в децата следва да включва и насърчаване на стремежа към природосъобразен начин на живот.“, заяви директорът на детската градина Поля Стайкова.

Арда нюз