Ардино се включи в Седмицата на гората

Общество

По повод Седмицата на гората, Община Ардино, съвместно с местното Териториално поделение „Държавно горско стопанство“ извършиха залесяване с едроразмерни фиданки пространството между блоковете „Осетия“ и парк „Нилюфер“. В акцията се включиха кметът на общината инж. Изет Шабан и и.д. директор на ДГС-Ардино инж. Веселин Ангелов. Заедно с горски и общински служители засадиха фиданки от зелена дуглазка, обикновен смърч и сребролистна липа.
Тази година Седмицата на гората се отбелязва в дните от 4 до 10 април, която в национален мащаб е под надслов „Аз обичам гората“.
В инициативите свързани с отбелязването на Седмицата на гората, служителите от ТП „ДГС Ардино“ съвместно с децата от Детска градина „Слънце“ и ученици от СУ „В. Левски“ посетиха горския разсадник, като им бе показано подробно начините по сеенето, отглеждане на посевите и младите фиданки преди да бъдат залесени в горските територии. Бяха залесени едроразмерни фиданки от обикновен смърч, зелена дуглазка, сребролистна липа в двора на ЦПЛР-ОДК и Детска градина „Брезичка“.
Припомняме, че Община Ардино стартира инициатива „Зелено бъдеще“, като основната й цел е да се подобри състоянието на зелените площи, общинска собственост чрез активно гражданско участие. За целта в парк „Нилюфер“ и в централния градски парк са определени зелени площи, в които всеки желаещ има възможност да засади свое дръвче, за което да полага последваща грижа.
Гюнер ШЮКРИ