Симулативен наказателен процес в „Деня на отворените врати“ в Районен съд – Кърджали

Общество

На 25 март 2022 г. в Районен съд – Кърджали се проведе Ден на отворените врати.  Районен съд – Кърджали включи и тази година в календара си инициативата на Висшия съдебен съвет Ден на отворените врати, която се провежда под надслов „Открито за съдебната власт“ и е насочена към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.

Председателят на Районен съд – Кърджали Здравка Запрянова откри Деня на отворените врати с встъпителни думи към всички и благодари за проявения интерес към инициативата.

След това в съдебна зала № 1 на Районен съд – Кърджали, в присъствието на граждани, журналисти и ученици от Средно училище „Петко Рачов Славейков” – Кърджали, магистратите и съдебни служители от районния съд разиграха симулативен наказателен процес по реален казус от съдебната зала. В предварително подготвен сценарий по обвинение за престъпление представляващо управление на МПС след употреба на наркотични вещества, те влязоха в ролите на съдия, съдебен секретар, прокурор, подсъдим, защитник, свидетели и вещи лица. „Заседанието“ по наказателното дело бе водено от съдия Вергиния Еланчева. В ролята на прокурора влезе Председателят на съда – Здравка Запрянова, а останалите участници в съдебния процес бяха съдебни служители. След тайно съвещание на съда бе произнесена присъда. След това гостите на отворените врати имаха възможност да задават въпроси към магистратите. Те коментираха как е протекъл наказателния процес и задаваха въпроси за това какво е предвиденото наказание за извършеното деяние.

В края на Деня на отворените врати учениците и гражданите имаха възможност да посетят различните служби в Районен съд – Кърджали и да се запознаят с работата на всяка от тях.