Назначават 37 лични асистента и домашни помощници в Джебел

Агенцията за социално подпомагане в община Джебел одобри проект, с който ще подпомогне самотно живеещите хора и тези с увреждания на територията на общината. Помощта от социални асистенти и домашни помощници ще бъде оказвана през следващите четиринадесет месеца. Това ще се случи по проект: “Подкрепа за достоен живот” BG 05РО00-5.2.09 – „Алтернативи”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд. Проектът е на обща стойност 138 102,51 лв.
За първи етап на класиране, заявления за личен асистент са подали 18 кандидата. Желаещите имаха възможността да подадат своите документи в периода от 8 октомври до 8 ноември. Подадените заявления предстои да бъдат разгледани подробно от експертна комисия за оценка и подкрепа. От всички кандидатури ще бъдат одобрени 4, колкото са и отпуснатите бройки по програмата за първи етап. Класираните асистенти и домашни помощници ще бъдат назначени на 4 януари.
От 10 декември до 24 декември ще бъдат приемани заявления за втория етап на класиране, където като лични асистенти и домашни помощници ще бъдат назначени 33 души.
Общо по проект “Подкрепа за достоен живот”, реализиращ се на територията на община Джебел, ще бъдат наети 37 души.