291.1 хил. лв са приходите от нощувки в хотелите в Кърджали през ноември 2021 година

Икономика

През ноември 2021 г. в област Кърджали са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 843, а на леглата – 1 657.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г. е 7 030. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 5 103, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 1 927.

През ноември 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 71.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 73.0% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 28.6 и 27.0%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 63.1% от всички реализирани нощувки, следвани от Литва – 19.0%, Гърция – 3.7% и Румъния – 2.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2021 г. в област Кърджали са 3 662. От всички пренощували лица 81.6% са българи, като по-голямата част от тях (68.7%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 673, като 59.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 3.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2021 г. е 14.9%. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 15.0%, а в тези с 3 звезди – 14.5%.

Приходите от нощувки през ноември 2021 г. възлизат на 291.1 хил. лв., като от български граждани са 225.6 хил. лв., а от чужди граждани – 65.5 хил. лева.