Инспекцията по труда напомня: Минимум двойно възнаграждение, ако се работи на официални празници

Водещи, Икономика

Относно заплащането на труда през официални празници, тази година заради съвпадането на 25 и 26 декември 2021 г. с почивните дни събота и неделя и 01 януари 2022 г. със събота, предстоящите празнични дни ще обхванат периода от 24 до 28 декември 2021 г., включително и от 1 до 3 януари 2022 г., включително.

Следва да се има предвид обаче, че минимум двойно възнаграждение се полага само за работата през дните на официални празници, а ако трудът в тези дни е и извънреден, трудовото възнаграждение се заплаща в увеличени размери. За работата на т. нар. неприсъствени дни, с които се компенсира съвпадението на празниците с почивните, се заплаща по-високо възнаграждение, единствено ако трудът е извънреден, като увеличението е със 75%. Неприсъствени са дните 27 и 28 декември 2021 г. (понеделник и вторник) и 03 януари 2022 г. (понеделник).

За работещите по трудов договор на ненормиран работен ден работата в празничен, почивен или неприсъствен ден винаги е извънреден труд. Извънреден в тези дни е и трудът за работещите при подневно отчитане на работното време. В тези случаи работодателят трябва да възложи работата с нарочна заповед за извънреден труд, издадена поне 24 часа по-рано, с която работникът да е запознат срещу подпис. Ако работодателят е въвел сумирано отчитане на работното време, трудът в празничните, почивните и неприсъствените дни, положен по график, не е извънреден и не се заплаща с увеличение. В този случай работниците имат право на по-висока надница само за работата си през дните на официален празник, която трябва да е минимум двойна.