258 нарушения констатираха при проверки инспектори по труда

Водещи, Икономика

До 20 декември 2021 г. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кърджали е извършила 53 броя проверки в 53 предприятия на територията на областта, в това число и проверки за изпълнението на  дадени задължителни предписания, установени при предходни проверки. Констатираните нарушения са общо  285 . От тях 72 са по трудови правоотношения и 213 по здравословни и безопасни условия на труд.

До края на месец декември 2021 г. предстои да бъдат приключени още проверки, заложени в плана за месеца.

За предотвратяване и отстраняване на констатираните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, са дадени 277 задължителни за изпълнение предписания с определени срокове на изпълнение.

Констатирани са 4 нарушения, свързани с наемане на лица без трудови договори. Шест са общо съставените и връчените актове за установени административни нарушения, но до края на месеца предстои да бъдат съставени и връчени още актове.

Продължават проверките, свързани със спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на КОВИД-19.