НСИ: Приходите от нощувки в Кърджалийско през октомври възлизат на 349,800 лева

Икономика

През октомври 2021 г. в област Кърджали са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 907, а на леглата – 1 832.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2021 г. е 7 721. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 4 669, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 3 052.

През октомври 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 54.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 61.6% – на българи, докато в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 45.6% и 38.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 63.9% от всички реализирани нощувки, следвани от Литва – 9.4%, Гърция – 7.4% и Полша – 4.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2021 г. в област Кърджали са 4 606. От всички пренощували лица 85.8% са българи, като по-голямата част от тях (58.4%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 653, като 53.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2021 г. е 13.6%. В местата за настаняване с 3 звезди е 20.3%, а в тези с 1 и 2 звезди – 11.2%. Приходите от нощувки през октомври 2021 г. възлизат на 349.8 хил. лв., като от български граждани са 291.8 хил. лв., а от чужди граждани – 58.0 хил. лева.