Ученици от ПГОД ,,Евридика“ ще се обучават в реална работна среда

Осем ученици от 11 клас на ПГОД ,,Евридика“  в Кърджали ще бъдат насърчавани в реална работна среда да стават по-добри в професията си. Обучаващата организация на възпитаниците от Професионалната гимназия по облекло и дизайн е кърджалийска фирма. В продължение на 240 часа тя ще проведе при реални работни условия практическо обучение на единадесетокласниците за учебна 2021/2022.година.

Дейността е осъществена по проект „Ученически практики-2“ 2021 г BG05M2OP001-2.015-0001. Основната му цел е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, които осъществяват професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Мотивът за участие на ПГОД ,,Евридика“  в проекта  е младите хора да се усъвършенстват, да постигнат високи нива на заетост в бъдеще, да повишат производителността си и разбира се, да бъдат по-креативни.