Проект, насочен към дигиталните компетентности на младите хора, стартира Библиотеката в Кърджали

Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров” в Кърджали започва да работи по нов проект. Неговото име е „Контаминации на реалности” и е по програма „Визуални изкуства” 21 на Национален фонд „Култура” към Министерството на културата Проектът е на стойност 14 935,00 лева и е с продължителност 10 месеца. По проекта са планирани редица дейности, насочени към подрастващите на възраст над 14 години, които проявяват интерес към дигиталните изкуства, имат артистични заложби, искат да се занимават с технологиите на бъдещето, сподели Елисавета Кехайова, директор на библиотеката. Подготвени са беседи, които ще бъдат изнесени пред ученици. Основната идея, заложена и в наименованието на проекта „Контаминации на реалности”, е да се създадат условия за натрупване на нов тип умения у младежите за подготовка за утрешния ден. Вниманието на подрастващите ще бъде насочено към придобиването на умения, подходящи за бъдещата им реализация в свят, в който 85% от настоящите професии ще отпаднат, поради настъпващата роботизация на технологичната индустрия. Ще им бъдат предложени уъркшопи за овладяване на умения по графичен дизайн, фотошоп, дигитална скулптура, киберсигурност, видеоинсталации със снимки, текст и звук и други подобни.

Партньори на Регионална библиотека по проекта „Контаминации на реалности” са: СУ „П. Р. Славейков” – Кърджали; ЕГ „Христо Ботев” – Кърджали; СУ „Отец Паисий” – Кърджали; Софтуерната компания – Netmania IT LTD,  клон Кърджали.

„Нашите ученици определено имат капацитет и могат да работят в тази посока. Аз съм оптимист относно успешната реализация и ползата от този проект.“, каза Милко Багдасаров, директор на СУ „Петко Рачов Славейков“.

Директорът на ЕГ „Христо Ботев“ Даниела Павлова изрази увереност, че ще има много желаещи ученици от Езиковата гимназия, които да се включат в проекта, както и в ползата от него, а именно – младежите да се запознаят с професиите на бъдещето. „Убедена съм, че накрая всички ще се поздравим с успех.“, посочи Даниела Павлова.

Готовност да посочат пред учениците кои ще са търсените на пазара специалисти в бъдеще, какви базови умения трябва да притежават IT специалистите, изрази и другият партньор по проекта – Чавдар Бончев, управител на Софтуерната компания – Netmania IT LTD,  клон Кърджали.

Именно целевата група – младежи над 14-годишна възраст, е била основната провокация пред екипа на РБ „Никола Йонков Вапцаров“ да подготви и кандидатства за финансиране с този толкова различен проект. „Искаме да разнообразим дейността в библиотеката,  да провокираме младежите, да търсим тяхното внимание и възможности  да ги доведем при нас. Да сме иновативни, в крак с техните нагласи.“, посочи Елисавета Кехайова, директор на библиотеката. Тя припомни, че това е трети проект, който институцията печели в рамките на два месеца. Това е и начинът Регионална библиотека – Кърджали да се утвърди като съвременен културен и информационен център в областта, убедена е Елисавета Кехайова.

 

Галина Кючукова, Арда нюз