Сръбският посланик гостува в община Кърджали

Общество

Посланикът на Република Сърбия Н.Пр.Желко Йович гостува днес в Кърджали и се срещна с кмета на общината д-р инж.Хасан Азис. Кметът представи визията на днешен Кърджали, като акцентира на географските дадености, поминъка на хората, икономиката, образованието, културата, духовността. Той запозна госта с възможностите за инвестиции и проекта на общината за нова промишлена зона. През последните години Кърджали направи технологичен скок в развитието си като от основен поминък тютюнопроизводство се превърна в център на автомобилостроенето, посочи д-р инж.Азис. Работим за привличане на нови инвеститори в този сектор, каза той . Запозна госта с реализираните проекти по европейски програми, частните инвестиции, променили облика на града.Д-р инж. Хасан Азис допълни, че в Кърджали известен като „столица на толерантността“ живеят в мир и разбирателство хора от различни етноси и изповядващи различни религии.
Н.Пр.Желко Йович сподели, че е впечатлен от видяното в Кърджали, от реализираните проекти в различни сфери и от усилията на общината за подобряване начина на живот на хората. Добрите условия на живот и работа могат да задържат младите хора по родните им места, каза дипломатът.Той пое ангажимент да посредничи за създаване на приятелски отношения и побратимяване между Кърджали и община от Сърбия.
На срещата присъстваха и зам.-кметът на общината Тунджай Шюкрю и секретарят Себахтин Риза.