Моята задача е хората да се чувстват спокойни, защитени и в безопасност

Водещи, Общество

През последната година досъдебните производства за кражби и грабежи в района намаляват, което се дължи на добрата съвместна работа на полицията и прокуратурата, казва новият районен прокурор на Кърджали Стоян Моневски

 Стоян Моневски е избран от Прокурорската колегия на ВСС за административен ръководител на Районна прокуратура – Кърджали след проведен конкурс. Той встъпи в длъжност на 28 октомври 2021 г. Стоян Моневски има 16 години юридически стаж. Завършил е специалността „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.  Работил е като прокурор в районните прокуратури във Враца и Козлодуй. В Софийска градска прокуратура е бил в отдела за разследване на корупционни престъпления, както и заместник административен ръководител на Софийска районна прокуратура. 

– Прокурор Моневски, вие идвате от София с интересна професионална биография. Работили сте в антикорупционния отдел на Софийската градска прокуратура и като заместник районен прокурор на Районна прокуратура в столицата. Защо избрахте да продължите в Кърджали ?

– Безспорно разкриването и доказването на тежки престъпления от компетентността на Софийска районна и градска прокуратура, както и администрирането им изисква знания, усилия и умения. Там един прокурор придобива много ценен опит, който е нужен в работата. Моята основната задача като административен ръководител на Районна прокуратура – Кърджали е хората в района да се чувстват спокойни, защитени и в безопасност. И да са сигурни, че нашата цел е постигане на справедливост единствено и само чрез закона. Бъдете убедени, че всеки магистрат се отнася сериозно, почтено и отговорно към задълженията си. Харесвам професията си. Осъзнавам, че заемането на ръководна позиция в системата на съдебната власт не е привилегия, а преди всичко поемане на отговорност.

-В сравнение с другите големи градове в страната Кърджали е по-спокоен район откъм криминални престъпления. Какви са предизвикателствата пред вас като административен ръководител?

 –За мен най-важното е постигането на ефективна защита на гражданите от престъпни посегателства. Това е предизвикателство, защото ако постигнем целта си, ще имаме и доверие на гражданите към нас.

 –Ако говорим за приемственост, то какво от работата на предишното ръководство ще продължите ?

– Продължаваме да работим по утвърдените правила – прозрачност, взаимно доверие, постигнати с усилията на всички магистрати и съдебни служители тук.

-Кое ще по-различното и новото, което ще наложите? Или по друг начин казано – какви добри практики от досегашния ви опит ще използвате тук?

-В началото на 2021 г. бяха извършени структурни промени на районно ниво в прокуратурата – бяха създадени териториалните отделения. При нас те са в Ардино, Момчилград и Крумовград. В тази връзка ще работя за постигане баланс на натовареност на магистратите, което е необходимо с цел повишаване качеството и ефективността на дейността им. Извършването на реформата за оптимизиране на съдебната карта по никакъв начин не засегна гражданите. Всеки има възможност да подава своите жалби и сигнали, както в териториалните отделения в градовете, така и на място в Районна прокуратура – Кърджали.

-Срещнахте ли се вече с вашите колеги от териториалните отделения?

-Да, посетих ги на място.

-Поставиха ли ви някакви проблеми?

-Предимно от организационен характер, които съвсем скоро ще намерят своето решение.

 –Ще правите ли кадрови промени? Същите ли остават вашите заместници?

-Към настоящия момент не предвиждам никакви кадрови промени.

-В концепцията, която представихте пред Прокурорската колегия на ВСС, вие изтъкнахте няколко приоритета – борбата с битовата престъпност, държането на наркотици. Как смятате да ги развиете?

-За да се справим с битовата престъпност и държането на наркотични вещества, е необходимо преди всичко превантивна дейност и засилен контрол. Ефективен начин за предотвратяване на тези видове престъпност е провеждането на акции за противодействие от МВР под надзора на прокуратурата. Осъществяването на сътрудничество с неправителствения сектор и структурите на гражданското общество за реализиране на инициативи в областта на правосъдието и борбата с престъпността също могат да бъдат ефективен метод в тази насока. Нашите наблюдения, а и статистиката сочи, че все повече младежи са обвиняеми за държане на наркотични вещества. Идеята ми е да провеждаме повече разяснителни кампании съвместно с представители на гражданското общество, което със сигурност би довело до положителен резултат. Като пример мога да посоча участието на Районна прокуратура – Кърджали в Образователната програма на ВСС, по която ще посещаваме училища и изнасяме открити уроци на различни правни теми, сред тях и за наркотичните вещества.

–  Намаляват или се увеличават делата за битовата престъпност – кражби и грабежи?

 –Нека така да ви отговоря. Битовата престъпност е сериозен проблем на цялото ни общество, не само на прокуратурата в частност. Факторите, които повлияват за извършването на подобни деяния са малките населени места, отдалечеността им едно от друго, обезлюдяването им, безработицата, ниските доходи и т.н. През последната година досъдебните производства за кражби и грабежи в района на Кърджали намаляват, което се дължи на добрата съвместна работа на полицията и прокуратурата. Уверявам ви, че правим всичко възможно, което е в нашите правомощия, възрастните хора да се чувстват спокойни и сигурни в домовете си. Целта ни е виновните в срок да бъдат изправяни на съд.

-Един от проблемите в нашия град е безотговорното поведение на шофьори, които управляват автомобили след употреба на алкохол или наркотични вещества. Колко до момента са делата срещу такива водачи и как смятате да противодействате?

-Да, тази тенденцията е тревожна, а тук тези случаи не са малко. Смятам, че също превантивният подход ще изиграе положителна роля. Осъществяването на засилен контрол от страна на органите на реда за безопасността на движението и провеждането на акции за противодействие под надзора на прокуратурата биха довели до реални резултати.  Ако направим едно сравнение с миналата година, то ще видим, че броят на досъдебните производства, особено за шофиране след употреба на алкохол се е увеличил. За цялата 2020 г. те са били 101 броя, а само за първите девет месеца на тази година са 134. Повече са и тези за шофиране след употреба на наркотици.  Призовавам водачите за отговорност на пътя. Нека не забравяме, че наказанията за шофиране след употреба на алкохол не са малки, особено ако това се случва повторно.

-В района се намира граничния пункт „Маказа“, който откакто е отворен стана втория по натовареност в страната. Няколко пъти там бяха засичани опити за внасяне на цигари без бандерол. Намаляха ли тези случаи?

-Не се наблюдава спад или нарастване на делата за нелегално пренасяне на акцизни стоки. За първите девет месеца по този текст от закона са били образувани пет досъдебни производства, а за 2020 г. те са шест.

-Колко са пътните произшествие в отсечката към граничния пункт?

-Трафикът в посока към граничен пункт „Маказа“ е доста натоварен, особено в летните месеци на годината. Високата скорост и неправилното изпреварване, непознаването на трасето, натрупаната умора от продължителното шофиране са предпоставки за възникване на пътнотранспортни произшествия в района. Превантивните мерки, които могат да бъдат взети в тази посока са в компетенциите на органите на МВР – дежурни патрули на местата с висока концентрация на катастрофи, поставянето на камери и радари. За първите девет месеца на годината имаме образувани 21 дела за пътнотранспортни произшествия в района на РП-Кърджали, от които само едно е в отсечката към граничния пункт. Тези случаи касаят причиняване на значителни имуществени вреди, тежка или средна телесна повреда., които са в нашата компетентност.

– А колко са делата за измами. Питам ви, защото имаше случаи, когато жени се бяха свързали със заможни чужденци, живеещи в Турция, и с обещание да им станат съпруги или че са болни, бяха искали и получили пари от тях. Дали имате нови такива сигнали?

 – Делата за измами са 20. Сред тях има и за компютърни измами т.е. за изменение, изтриване или заличаване на електронни данни, с което е причинена имотна вреда. За случая, който описвате е бил внесен обвинителен акт в съда от Района прокуратура – Кърджали. Двете обвиняеми бяха ощетили мъж със сума в размер на 29 800 лева. Те вече са осъдени. Но през последната година подобни сигнали не са получавани.

Намаляват или се увеличават делата за битовата престъпност – кражби и грабежи?

Битовата престъпност е сериозен проблем на цялото ни общество, не само на прокуратурата в частност. Много са факторите, които повлияват за извършването на подобни деяния – малките населени места, отдалечеността им едно от друго, обезлюдяването им, безработицата, ниските доходи и т.н. В нашия район тези престъпления намаляват. Правим всичко възможно възрастните хора да се чувстват спокойни и сигурни в домовете си. Всяка жалба и сигнал проверяваме стриктно. Целта ни е виновните в срок да бъдат изправяни на съд.

-Колко са досъдебните производства за нарушаване на карантината и какви са най-често!

– Вече повече от година обществото ни е изправено пред предизвикателство – COVID-19. Всеки от нас е длъжен да спазва наложените правила и мерки против разпространяването на болестта. За тези, които не го правят, законодателят е предвидил наказания. За 2020 г. наблюдаваните от РП – Кърджали дела касаещи т.нар. – нарушена карантина са 70, а за деветмесечието на 2021 г. техния брой е 37.

Не мога да не ви попитам и по един въпрос, който се обсъжда много през последните месеци. Както е вашето мнение за исканията Специализирания съд и Специализираната прокуратура да бъдат закрити ?

-Считам, че Специализирания съд и Специализираната прокуратура трябва да продължат да функционират. Магистратите, работещи в тези звена на съдебната власт/ притежават голям опит в разследването и правораздаването по тежки корупционни престъпления, такива свързани с организирана престъпност и други. Не е за пренебрегване обстоятелство, че обикновено престъпленията от организираните групи се извършват на територията на цялата страна, а често пъти и на територията на повече от една държава. В този смисъл съществуването на прокуратура и съд, с компетентност да разследва, съответно да правораздава на територията на цялата страна, е от особена важност. Всяко друго решение би затруднило значително борбата с този вид престъпност.