Равнището на безработица в Кърджали през октомври е 7,5% при 4,7% за страната

Общество

Равнището на безработица в област Кърджали през месец октомври е 7,5% при 4,7% за страната. По този показател областта се нарежда на 20-та позиция сред 28-те области в страната, съобщиха от Дирекция „Бюро по труда“ в Кърджали.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 4,2%, а с най-високо – община Ардино – 16,4% и община Джебел – 14,2%.

Към 31.10.2021г.  общият брой на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Кърджали е 4 570. Новорегистрираните през месец октомври са 672.

Най-голям дял на трудовата борса съставляват хората над 50-годишна възраст, които са 2 472 или 54,1% от общо регистрираните.

Безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в област Кърджали са 674.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на хората с основно и по-ниско образование на пазара на труда, посочи директорът на Бюрото по труда Метин Хафъзсалим. Висшистите например съставляват 7,4% от всички регистрирани.

През месец октомври на работа са постъпили 422 души.

Вашият коментар