Съобщение на ВиК за спиране на вода в кв. „Байкал“ и 7 села

Водещи, Общество, Обяви

„В и К” ООД град Кърджали уведомява, че поради разчистване на незаконно сметище на изхода на гр. Кърджали се налага ЕР ЮГ да преустанови електрозахранването на ПС Байкал на 23.11.2021 г. По тази причина ще останат без вода или с нарушено водоподаване жителите на кв. Байкал – района на психо болницата, района на Резиденцията и селата Сипей, Повет, Зимзелен, Панчево, Солище, Скърбино и Иванци.

Водоподаването ще бъде нормализирано след възстано-вяване на елзахранването на ПС Байкал.

Вашият коментар