5-ма нашенци са сред сътрудниците на ДС в ДАНС

Комисията по досиетата оповести днес имената на служителите в Държавна агенция “Национална сигурност”, работили за бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Решението е публикувано в сайта на комисията.Проверени са 1440 лица. Петдесет и пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.В списъка на служителите на ДАНС, работили за Държавна сигурност, фигурират 5 имена, свързани с Кърджали.

Три имена Николай Димитров Варелов
Дата на раждане 20.01.1963 г.
Място на раждане гр. Кърджали
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ на МВР-Хасково-ДС-Момчилград
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.2008 г.
Три имена Христо Георгиев Костурски
Дата на раждане 07.01.1955 г.
Място на раждане гр. Кърджали
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4146/ 17.09.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 28/ 14.03.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 324/ 06.09.1989 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 113/ 02.07.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.2008 г.
Три имена Данаил Димитров Иванов
Дата на раждане 19.01.1961 г.
Място на раждане гр. Ардино
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, ВГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3284/ 28.08.1986 г.е назначен за разузнавач; със заповед № 79/ 15.05.1987 г. е преназначен за разузнавач във ВГУ.
Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.2008 г. до 04.03.2009 г.Н-к на отдел от 04.03.2009 г.
Три имена Димитър Атанасов Димитров
Дата на раждане 31.01.1960 г.
Място на раждане гр. Кърджали
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Хасково-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2752/ 13.08.1987 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 50/ 01.03.1989 г. е преназначен за разузнавач в ОУ на МВР-Хасково.
Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.2008 г.
Три имена Иван Борисов Ангелов
Дата на раждане 19.02.1966 г.
Място на раждане гр. Крумовград
Вербувал го служител кап. Румен Здравков Милушев на 17.05.1991 г.
Ръководил го служител кап. Румен Здравков Милушев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент
Псевдоними Иван; Здравков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело IА-462.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.2008 г.