Пристигнаха първите книги по проект, спечелен от кърджалийската библиотека

Общество

В Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров”  пристигнаха първите книги закупени по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”-2021. Спечеленият от библиотеката проект е на стойност 15 500 лв. Литературата е съобразена с  потребностите   на нашите читатели. Тя е разнообразна и включва книги от различни отрасли на знанието – художествена литература за възрастни и деца, учебно-помощна литература, различни справочни и енциклопедични издания, редки и уникални по форма и съдържание книги.

Закупената  литература  ще бъде на разположение на нашите потребители, след като бъде обработена от библиотечните специалисти.