Община Кърджали и турската Чорлу се побратимяват

Общество

Общинските съветници гласуваха „за“ подписването на Протокол за побратимяване с община Чорлу, Турция

С решение на Общински съвет Кърджали от 14 октомври бе даден ход на процедурата за побратимяване между община Кърджали и община Чорлу, Република Турция. Съветниците дадоха своето единодушно съгласие за подписване на Протокол за побратимяване между двете страни и упълномощиха кмета на община Кърджали да направи това.

Със свое Решение №2021/164 от 04.08.2021г., Общинският съвет на град Чорлу е взел решение за подписване на нов Протокол за побратимяване между двете общини.

Към днешна дата такова решение вече има и от страна на Общински съвет Кърджали, а подписването на Протокол за побратимяване ще даде възможност за подобряването на контактите в различните области на обществено-политическия, икономическия и културен живот между двете общини, обмен на добри практики за успешно партньорство в различни проекти, финансирани от европейските или други фондове.

Община Кърджали поддържа тесни контакти с общини от Белгия, Руската федерация, Румъния, Турция, Гърция, Китай, Великобритания, Италия и САЩ.