Мерки за безопасност при използване на отоплителни уреди в жилищата

Общество

Експертите от РДПБЗН-Кърджали припомнят основни правила за намаляване на риска от пожари

 През изминалия отоплителен сезон на територията на областта възникнаха 81 пожара по причини пряко свързани с периода, като 8 от тях са със сериозни материални щети. Пострадал е и 1 гражданин. Най-честите причини за възникване на пожарите у дома са неправилно използване на различни уреди за отопление, небрежност при употребата на електрически уреди: ютия, готварска печка, скара, а също свещи, цигари, бенгалски огън и други.

Във връзка са настъпването на новия отоплителния сезон се обръщаме с апел за спазване на правилата за пожарна безопасност в домовете ни.

Ето няколко съвета как да се намали рискът от пожар в дома:

 • Огледайте дома си и определете къде и от какво е възможно да възникне пожар.
 • Постарайте се да отстраните материалните и технически рискове навреме и според възможности си.
 • Научете се как да действате при пожар и разкажете правилата на своето семейство;
 • Създайте си план за действие при пожар.
 • Осигурете си пожарогасител и се научете как се работи с него.
 • Добра идея е да монтирате димни детектори в спалнята и помещенията до нея. Те ще предупредят навреме при задимяване в дома.

Основни правила за безопасност:

 • Не използвайте неизправни отоплителни и нагревателни уреди.
 • Бъдете внимателни при работа с газови уреди и следвайте указанията на производителя.
 • Не претоварвайте електрическата инсталация и не използвайте едновременно голям брой удължители и разклонители.
 • Не оставяйте без наблюдение готварски уреди, печки за отопление и други нагревателни уреди.
 • Редовно почиствайте от натрупаните мазнини уредите в кухнята – фурната, скарата, печката, котлоните и абсорбатора.
 • Не поставяйте близо до нагревателен или отоплителен уред горими предмети и горива.
 • Внимавайте при използването на свещи и цигари.
 • Не пушете в леглото.
 • След употреба и преди излизане от къщи проверявайте дали използваните уреди са изгасени.
 • Не оставяйте децата сами вкъщи и никога не ги заключвайте.
 • Децата трябва да знаят, че запалките и кибритът са опасни играчки.

При пожар!

 • Запазете самообладание. Паниката ще попречи да действате правилно. Помнете, че разполагате максимум с 2 минути, за да напуснете горящото жилище.
 • Не скачайте през прозорец и балкон, не се спускайте по водосточни тръби и не използвайте асансьора.
 • Ако преминавате през задимени помещения, се движете ниско долу и по възможност защитете дихателните си пътища с мокра тъкан.
 • Ако дрехите Ви се запалят, не трябва да тичате, защото това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спрете, легнете на земята, покрийте си лицето с ръце и се търкаляйте, докато огънят изгасне.
 • Ако пожарът е малък, използвайте пожарогасител за погасяването му. Ако нямате пожарогасител, може да използвате вода. С вода не се гасят електрически уреди под напрежение и мазнини!
 • Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза силен дим под и около нея, не я отваряйте – пожарът е близо.
 • Ако не можете да се евакуирате безопасно,  използвайте дрехи, мокри кърпи или други подръчни материали, за да уплътните около вратата.
 • Обадете се на тел. 112 и опишете точното си местоположение. При възможност влезте в банята и се намокрете – мокрите дрехи предпазват от температурата и дима.
 • Оставете някакъв знак на прозореца или терасата, за да обозначите мястото, където се намирате.

ЗАПОМНЕТЕ:

 • След като напуснете сградата, не се връщайте обратно.
 • Незабавно уведомете пожарникарите, ако има застрашени хора или наличие на материали или уреди, които могат да предизвикат рязко развитие на пожара, или да причинят взрив!