824 000 лева са приходите от туристи в Кърджали през юли

Икономика

През юли 2021 г. в област Кърджали са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 993, а на леглата – 2 011.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2021 г. е 18 863. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 12 320, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 6 543.

През юли 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 63.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 65.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 36.8 и 34.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 36.4%, следвани от Литва – 16.0%, Иран – 13.0% и Румъния – 12.3%. Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2021  г. в област Кърджали  са 9 410. От всички пренощували лица 84.4% са българи, като по-голямата част от тях (58.6%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1470, като 52.2% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2021 г. е 30.3%. В местата за настаняване с 3 звезди е 43.7%, а в тези с 1 и 2 звезди – 26.1%.

Приходите от нощувки през юли 2021 г. възлизат на 824.0 хил. лв., като от български граждани са 700.6 хил. лв., а от чужди граждани – 123.4 хил. лева.