Приеха отчета за изпълнението на Бюджет`2020 на община Кърджали

Водещи, Общество

Общинските съветници гласуваха отчета за изпълнението на бюджета  и сметките за отчитане на средства от ЕС на общината за 2020 година.

Просрочените задължения към 31.12.2020 г. са в размер на 9 941 143лв.. От тях 9 645 958лв. са за местни дейности, а 295 185 лв. – за държавни дейности. Просрочените задължения за капиталови разходи са при първостепенния разпоредител и възлизат на  2 117 300 лева.

Приходната част е изпълнена в размер на 74 860 676 лева, което е 93,9% спрямо годишния план, стана ясно на проведеното онлайн заседание на ОбС в Кърджали.

„На база отчетените данни в годишния финансов отчет на общината към 31.12.2020 г., община Кърджали отпада от списъка на общините с финансови затруднения“, посочи кметът на общината д-р инж. Хасан Азис.

Бюджет`2020 на Кърджали е документ, с който се намира определен баланс между ограничените възможности като ресурс и неограничените желания или очаквани потребности. Факт е, че на база отчетените данни Община Кърджали отпада от списъка на общините с финансови затруднения, заяви Елван Гюркаш, председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси към ОбС и член на комисията по Икономическа политика.