БЧК: Хранителни помощи за 9 203 човека в област Кърджали

Общество

На 20 септември 2021 година БЧК стартира реализацията на Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2020“, BG05FMOP001-2.004 по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

В списъците предоставени от Управляващия програмата орган- Агенцията за социално подпомагане, са включени общо 9 203 правоимащи лица от Кърджалийска област, като 8019 са от едночленни и двучленни семейства, а 1184 – от тричленни и по-големи семейства. Бенефициентите от двете групи ще получават по един индивидуален хранителен пакет, включващ 15 вида трайни продукти, но с РАЗЛИЧНО съдържание на пакета. Информация за съдържанието на пакетите, периодът на раздаване и работното време са поставени на видно място във Временните пунктове. Чрез служителите и доброволците на БЧК правоимащите лица от област Кърджали ще бъдат подкрепени с близо 130 тона хранителни продукти и индивидуални консултации по пет вида Съпътстващи хранителната програма мерки.

На територията на Кърджалийска област продуктите ще се раздават в осем Временни пункта на БЧК. На 20.09.2021 година стартират пунктовете в Кърджали, Ардино, Джебел,Чорбаджийско и Кирково. На 21.09.2021 г. започва раздаването във ВП Момчилград, на 23.09.2021 г. – във ВП Крумовград  и на 24.09.2021 година – във ВП Черноочене.

Създадена е организация в пунктовете и призоваваме правоимащите лица към стриктно спазване на наложените противоепидемични мерки- носене на лични предпазни средства и физическо отстояние.

Вижте кои хора имат право да получат хранителни помощи:

 

  1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2019 г./2020 г.);
  2. майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД през м. юли 2021г.
  3. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2020/2021;
  4. лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия ( до 369 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл.70 от ЗХУ през м. юли 2021 г.
  5. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през м. юли 2021г.
  6. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД през м. юли 2021 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода 01.01.2021 – 31.07.2021 г.;
  7. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2021 г.-31.07.2021 г.